Beschrijving

In het Khovd district heeft een groep van twintig vrouwen met eigen spaargeld een naaimachine aangeschaft. Samen maken ze laarzen. En ook al hebben ze inmiddels een aantal vaste klanten in de regio, door de verslechterende economische omstandigheden is dit onvoldoende om nieuw materiaal aan te schaffen èn in het onderhoud van hun gezinnen te voorzien.

De quarantainemaatregelen vanwege de coronapandemie bieden onverwacht nieuwe kansen, nu de grens met China dicht is en er een groeiende vraag is op de lokale markt. Door meer en betere laarzen te produceren en aan naamsbekendheid te werken, kunnen de vrouwen zich beter vestigen met hun aanbod.

Investering in de productielijn en marketing van de laarzenmakerij, helpt deze twintig vrouwen direct en indirect een zestigtal leden in hun gemeenschap. Daartoe wordt een professionele naaimachine aangeschaft die geschikt is om laarzenmateriaal te bewerken, inclusief een aantal bijkomende handgereedschappen zoals messen en lijmklemmen, e.d. De vrouwen worden geschoold in handel en bedrijfsvoering en begeleid in het marketingtraject.

Geld nodig voor:

Professioneel gereedschap voor een laarzenmakerij, waaronder een professionele naaimachine, bedrijfskundige opleiding.

Waar: Jargalant Sum (Khovd), Mongolië, Azië
Gevraagd bedrag: 1.270 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-MO-1A

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De provincie Khovd met de gelijknamige hoofdstad die ook als Jargalant Sum bekend is, ligt in het westen van Mongolië, ongeveer 1.500 km van de hoofdstad Ulaanbaatar. De provincie heeft iets minder dan 90.000 inwoners. Door de afgelegen positie is beschikbaarheid van buitenlandse hulp zeer beperkt. Volgens de Mongoolse regering moet bijna 45% van alle gezinnen in de provincie Khovd, tot de laagste inkomensgroep gerekend worden, veel meer dan het nationale gemiddelde. Leden van de gemeenschap missen de kennis, vaardigheden en bekwaamheden om hun eigen inkomen te genereren en zitten vast in cycli van afhankelijkheid van overheidssteun en de vrijgevigheid van derden.

In de provincie Khovd is bijna 35% van de beroepsbevolking werkloos, opnieuw hoger dan het nationale gemiddelde. Volgens het nieuws verloren in de winter van 2010 ongeveer 1.000 herders 400.000 stuks vee in de sneeuw. Veel van deze herders kwamen naar Jargalant Sum omdat ze geen enkele bron van inkomsten hadden. Deze voormalige herders vergrootten het aantal werklozen nog verder. Dit heeft ertoe geleid dat velen vast komen te zitten in situaties met een (te) laag inkomen zonder kansen op verbetering.

De provincie Khovd profiteert niet van mijnbouwactiviteiten die in de zuidelijke en centrale regio’s ontwikkeld worden. In plaats daarvan ziet zij zich geconfronteerd met een acuut gebrek aan infrastructuur en hoge grondstofprijzen. Bij hoge prijzen voor het levensonderhoud is het moeilijk rondkomen voor een gezin met een laag inkomen. Te meer omdat ze meestal geen onderpand hebben om een ​​banklening te kunnen krijgen.

 

Aanvrager

Sain Tus Center

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 170 euro – training
  • 485 euro – naaimachine
  • 130 euro – gereedschap
  • 365 euro – materialen
  • 120 euro – overige kosten

Gevraagd bedrag: 1.270 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door Stichting Elise J.H. Spykman.