Beschrijving

Dertien visueel en/of fysiek gehandicapte vrouwen, die afhankelijk zijn van hun familie, krijgen trainingen in de teelt van Shiitake, het houden van geiten en kippen. Daarmee verkrijgen ze een taak die ze zelfstandig kunnen verrichten en die hen een verbeterde sociale status oplevert binnen het dorp waar ze wonen. De vrouwen zijn afkomstig uit negen dorpen in het Sindhupalchowk district waar de levensomstandigheden -in tegenstelling tot de drie steden in dit district- geen enkele luxe kennen.

Na de trainingen krijgen de vrouwen ook een startkapitaal mee in de vorm van levende have plus voer of zaad en gereedschap voor de paddenstoelenteelt. Het project wordt professioneel begeleid, maar de kosten hiervoor worden geheel gedekt door de eigen bijdrage op de begroting.

In de regio zal het project als voorbeeld dienen voor inclusiviteit van gehandicapten in de samenleving. Het laat zien dat het loont om te investeren in gehandicapten.

Geld nodig voor:

Shiitaketeelt, geiten en kippen. Voer en trainingen

Waar: Sindhupalchowk, Bagmati, Nepal
Gevraagd bedrag: 3.595 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-NE-01

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Door de coronacrises is de werkeloosheid in Bagmati enorm gestegen. Dit drukt ook zwaar op de geestelijke gezondheid van gehandicapten die afhankelijk zijn van hun familie. Negatieve gedachten en angst kunnen leiden tot depressiviteit en zelfmoordgedachten.

Het is nodig aandacht te geven aan deze groep en dit project kan zichtbaar maken wat er mogelijk is als je investeert in deze -nu kansloze- vrouwen.

Aanvrager

Sahara Samuh Nepal

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 835 euro – shiitake
  • 665 euro – geiten
  • 835 euro – kippen
  • 1070 euro – trainingen
  • 1955 euro – projectkosten

Eigen bijdrage: 1.765 euro

Gevraagd bedrag: 3.595 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door de ambassadeurs van de Challenge Tour du Mont Blanc.