Nieuwe graansilo’s helpen om graan beter op te slaan en zo ervoor te zorgen dat men in alle seizoen voedsel.

KWSI is gestart door 5 weduwen die geregeld bij elkaar kwamen en hun bezigheden met elkaar bespraken. Hun doel was om elkaar te helpen en zo een beter inkomen krijgen. Zij zijn officieel geregistreerd bij de regering. Tegenwoordig zijn er 50 weduwen bij betrokken.

Kwapa ligt ten noorden van Tororo in het oosten van Uganda vlakbij de Kenya grens. De mensen leven voornamelijk van de landbouw en hebben weinig schoolopleiding gehad. Voor de jeugd verandert dit gelukkig. De 50 weduwen proberen te leven van de landbouw. In de huidige graanopslag in de rieten en strooien silo’s hebben ongedierte en schimmels vrij spel. Dat betekent dat ze hun oogst zo snel mogelijk moeten verkopen en daardoor krijgen ze de laagste prijzen. Door wisselende weersomstandigheden en slechte opslagmethoden hebben de vrouwen vaak honger gekend en niet meer dan een maaltijd per dag kunnen serveren. De kinderen zijn daarom vaak ondervoed.

Op de foto links de huidige situatie, namelijk de silo’s van riet en stro in het regenseizoen. Rechts een foto van de nieuwe silo’s.

De nieuwe graansilo’s kunnen helpen om het graan beter op te slaan en zo ervoor te zorgen dat men voedsel heeft van het ene naar het andere seizoen.

Geld nodig voor:

Het aanschaffen van materiaal om 50 silo’s te bouwen.

Waar: Kwapa subcounty, Tororo, Uganda
Gevraagd bedrag: € 4.915,-
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AF-UG-62/R

Doordat 50 weduwen in staat zijn hun graanoogst langer en in betere conditie te bewaren, kunnen zij meer inkomsten genereren en hun kinderen en familieleden onderhouden.

Kwapa subcounty, Tororo, Uganda

Activiteiten

Het aanschaffen van materiaal om 50 silo’s te bouwen.

Aanvrager

KWAPA WIDOWS DEVELOPMENT INITIATIVE (KWDI)

Opbouw van de kosten:

50 Silos van 500 liter € 4.234,-
Transportkosten € 225,-
Administratiekosten € 55,-

Eigen bedrage:
administratiekosten € 55,-

Gevraagd bedrag: € 4.915,- verdeeld over 2 jaar

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

KVG Roermond