Pottenbaksters

Beschrijving

In 2019 heeft een groep van 20 vrouwen de Buringo Community Development Association opgericht. Het merendeel van de vrouwen in de groep is alleenstaand, omdat hun man is overleden of hen verlaten heeft. De vrouwen zijn niet of nauwelijks naar school geweest.  Inmiddels is de groep uitgegroeid tot 60 vrouwen en wil een aantal inkomsten gaan genereren met de verkoop van potten. De traditionele ontwerpen van de potten sluiten echter niet altijd goed aan bij de vraag uit de markt. Professionele pottenbakkers van de Black Company Ltd. zullen training verzorgen op het gebied van pottenbakken; voorbereiden en bewaren van klei, het creëren van verschillende, moderne vormen, het decoreren van de potten volgens de laatste trends, en het ontwerpen van decoratie. Daarnaast bieden zij de vrouwen ondersteuning in het bakken van de potten en behandeling na het bakken. Om van pottenbakken je bedrijf te maken zijn er ook bedrijfsvaardigheden nodig. Daar zal de organisatie WISE (Wise Initiative Society Empowerment) uit Kabwohe in voorzien. WISE zal tweewekelijks training verzorgen op het gebied van boekhouding, bedrijfsmanagement, ondernemerschap en marketing. Samen met de vrouwen zullen ze promotiemateriaal ontwikkelen zoals flyers en sociale media.

De verkoopruimte wordt ingericht in Kabwohe langs de doorgaande weg waar veel toeristen langs komen. Daarnaast zijn er in Kabwohe veel hotels, scholen en wijkcentra waar potten aan verkocht kunnen worden. De verkoopruimte geeft de vrouwen ook de mogelijkheid om hun klanten te ontmoeten en feedback te krijgenter verbetering. WISE zal de vrouwen ook in contact brengen met de lokale overheid. Deze kan de vrouwen mogelijk verder ondersteunen met subsidies en trainingen. De lokale overheid heeft een gezondheids- en hygiënevoorlichtingsprogramma, waar de potten wellicht gebruikt kunnen worden om schoon water in te bewaren.

Geld nodig voor:

 • pottenbakkersschijf
 • training
 • materialen

Waar: Buringo, Uganda
Gevraagd bedrag: 3.080 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-101

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Te verwachten resultaten

 • Het pottenbakkersbedrijf zal na een jaar winstgevend zijn en zichzelf verder in haar voortbestaan kunnen voorzien.
 • Hierdoor zullen 25 vrouwen genoeg verdienen om zichzelf en hun gezin te kunnen onderhouden.
 • De kinderen van de vrouwen zullen weer naar school kunnen gaan.
 • De vrouwen zullen een rolmodel zijn voor andere vrouwen.
 • Het project zorgt er ook voor dat de traditionele pottenbakkerstraditie behouden blijft en dat er meer mensen kennis mee maken.

Van de verkoopopbrengst is circa de helft bestemd voor de inkoop van de grondstoffen. 25% zijn inkomsten voor de vrouwen (EUR 60/maand) en 25% gaat in het spaarfonds. Dit fonds wordt gebruikt voor onderhoud, uitbreiding en transport van de producten naar de stad. In de toekomst hoopt de Buringo Association verder te groeien, zodat meer klanten kunnen worden bediend en meer vrouwen kunnen profiteren. In eerste instantie zal het project zich richten op het maken van decoratieve gebruiksproducten zoals potten, schalen, vazen en kannen. Later wil de groep de producten mogelijk uitbreiden met bakstenen en dakpannen.

Aanvrager

Buringo Community Development
Association

Type organisatie: ngo

Opbouw van de kosten:
 • 1.360 euro – pottenbakkersschijf
 • 740 euro – training en groepsbijeenkomsten
 • 660 euro – materialen
 • 540 euro – inrichten van werk- en verkoopruimte
 • 710 – transport en onderhoudsfonds

Eigen bijdrage: 930 euro (voor klei, groepsbijeenkomsten en transport)

Gevraagd bedrag: 3.080 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd met een bijdrage van het RK-SCI Vermogendsfonds ter bestrijding van armoede.