De situatie in El Salvador is niet rooskleurig: armoede, werkloosheid en bendegeweld vieren hoogtij. Voor vrouwen is het dubbel zo moeilijk om in zo’n context een menswaardig bestaan op te bouwen. Zij hebben weinig kansen om een opleiding te volgen en hebben minder kansen op een baan. Deze situatie wordt verergerd door het hoge risico dat zij lopen om slachtoffer te worden van lichamelijk of seksueel geweld.

Huiselijk geweld en agressie op straat maakt veel vrouwelijke slachtoffers in arme wijken, zoals in de gemeente Mejicanos, waar de vrouwen van dit project wonen. Dit geweld schendt niet alleen hun mensenrechten, maar het belemmert ook hun kans op een zelfredzaam bestaan. Er gebeurt nu nog te weinig om geweld tegen meisjes en vrouwen te voorkomen. Daarom is in de gemeente Mejicanos een basisassociatie van vrouwen tegen geweld ontstaan (ADECUPAZ) die zich uitspreekt tegen geweld en agressie gericht op vrouwen.

De associatie functioneert gebrekkig daar ze niet goed georganiseerd is. Er is geen strategie of activiteitenplan. De leidsters hebben onvoldoende kennis over wetten en juridische middelen om effectief hulp of advies te bieden aan vrouwen en meisjes die slachtoffers zijn geworden van geweld. In het algemeen is bij de vrouwen en meisjes weinig kennis over hun rechten en hoe zij zichzelf dienen te beschermen.

De NGO AFROPROCSES zal de associatie van vrouwen versterken door de leidsters te scholen en hun associatie beter te laten functioneren. Daarnaast zullen 80 vrouwen verdeeld in twee groepen deelnemen aan sessies waar zij zich bewust worden gemaakt over hun rechten, over de nieuwe wet tegen vrouwengeweld, het beleid van de politie hieromtrent om de vrouw te beschermen, het belang van aangifte doen, dienstverlenende instanties voor psychologische en medische hulp. De basis en meest urgente behoeftes van vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van geweld worden met dit project op deze wijze vervuld.

Geld nodig voor:
 • Trainingen: gericht op de groep van 10 leidsters van de associatie, 12 trainingssessies met twee verschillende groepen over gender, weerbaarheid, de rechten van de vrouwen, informatie over de nieuwe wet ter bescherming van de vrouw tegen geweld, etc.;
 • Materiaal trainingssessies, groepsdynamiek, bijeenkomsten, foto’s, presentielisten, etc;
 • Organisatie van publieke activiteit in de gemeente Mejicanos over de vrouw in Mejicanos en haar recht om een leven zonder geweld. Deel huurkosten van een aangepaste canvas tent;
 • Aanpassing ruimte in buurthuis voor het functioneren van de associatie (materiaal voor reparatie van muren, bouw van 1 raam, kleine toilet, wastafel, nieuwe deur en sloten).

Waar: Latijns Amerika, El Salvador, Midden Amerika, Municipio de Mejicanos, San Salvador.
Gevraagd bedrag: € 3.175,- 
Looptijd
: 1 jaar
Projectnummer: LA-SV-12E

Doel:

Vermindering van geweld en agressie tegen meisjes en vrouwen door de associatie van vrouwen te ‘empoweren’ om geweld tegen vrouwen aan te pakken en te voorkomen. Daarnaast worden meisjes en vrouwen weerbaarder door de voorlichting en trainingssessies over gender en hun rechten.

ADECUPAS, als basisorganisatie functioneert beter en met verbeterde capaciteiten en kennis om geweld en agressie tegen vrouwen aan te kaarten

80 vrouwen zijn weerbaar tegen geweld en agressie en kennen beter hun mensenrechten.

Municipio de Mejicanos, San Salvador.

Activiteiten

 • Organisatie van een praatgroep vrouwen (15-20 jaar oud), bestaande uit alleenstaande moeders die hun school niet hebben afgemaakt en kampen met een slechte economische situatie. Deze groep is kwetsbaar en meer vatbaar voor agressie.
 • Organisatie van een praatgroep vrouwen tussen 21-39 jaar oud, met kinderen en vaak slachtoffer van geweld door partner.
 • Leidsters leren het maken plan van activiteiten voor de associatie, het in kaart brengen van gevallen van geweld, leren hoe relaties aan te gaan met instanties die de slachtoffers van geweld kunnen helpen en hoe basisadvies gegeven kan worden aan slachtoffers van geweld.
 • 2 bijeenkomsten per groep gericht op het geven van voorlichting over huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen, tieners en kinderen.
 • 2 Bijeenkomsten per groep, gericht op bewustwording van mensenrechten en preventie van geweld.
 • 8 Bijeenkomsten en Groepsdynamiek om huiselijk geweld bespreekbaar te maken en vrouwen hun eigenwaarde te helpen verbeteren.
 • Bij alle bijeenkomsten zal gewerkt worden aan hun eigenwaarde en weerbaarheid als vrouw.

Aanvrager

Naam: ADECUPAZ- Asociacion de Mujeres por una cultura de paz.

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
 • Trainingen;
 • Materiaal trainingssessies;
 • Organisatie van publieke activiteit in de gemeente Mejicanos;
 • Deel huurkosten van een aangepaste canvas tent. Aanpassing ruimte in buurthuis

 

Eigen bijdrage: Formuleren van het strategisch plan en statuten voor de associatie $ 250,-

Gevraagd bedrag: € 3.175,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancierd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd met het Legaat JJ van der Berg.