Beschrijving

Plattelandsvrouwen van de associatie Abiyemeje Amahoro, bestaande uit 50 jonge en vaak alleenstaande moeders, krijgen een financiële impuls die hen in staat stelt om met de exploitatie van een veestapel te kunnen zorgen voor hun gezinnen.

SEVOTA begeleidt de associatie en het project, het houden van kleinvee, is niet ingewikkeld. De projectmatige aanpak maakt het nog beter beheersbaar.

Doel is dat de begunstigden van het project na drie jaren een zelfredzaam bestaan hebben opgebouwd dat leidt tot een verbeterde welzijn van hun gezinnen en hun regio.

Geld nodig voor:

Aanschaf van vee en de bouw van stallen, scholing en begeleiding

Waar: Rukoma, Kamonyi, Rwanda
Gevraagd bedrag: 3.020 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-RW-2

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 • een opleiding in landbouw- en veehouderijtechnieken
 • het leveren van klein vee aan de doelgroepen op basis van eigen keuze (geiten, varkens, …)
 • bouw van dierenonderkomens
 • ontwikkelen en installeren van moderne moestuinen
 • telen van groenten en fruit in groepsvelden
 • voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid
 • training in conflictbeheersing, zelfontwikkeling en zelfvertrouwen
 • praktische training in culinaire technieken, voedselconservering en voedselverwerking

Achtergrond

Kamonyi is één van de acht districten van de  zuidelijke provincie en bestaat uit 12 sectoren, 59 cellen en 317 dorpen (“imidugudu”)… De bevolking leeft voornamelijk van de landbouw en de mankracht daarin is vooral vrouwelijke. Echtgenoten gaan naar de steden op zoek naar betaalde banen. Vaak blijven vrouwen alleen met de zorg voor de kinderen onder wie de meisjes slachtoffer worden van de situatie. Ze moeten school verlaten om de moeders te helpen. SEVOTA helpt deze jongen vrouwen en organiseert ze in groepen.

Zo is ook de associatie Abiyemeje Amahoro ontstaan. Deze groep bestaat uit 50 vrouwen die allemaal meedoen aan dit project.

Naast gedeelde armoede kampen de vrouwen met extra problemen:  HIV / AIDS en illegale polygamie. Elk hulp wordt zeer gewaardeerd. Hiermee kunnen ze hun productie en inkomsten verhogen. Daardoor kunnen ze werken aan een betere voeding van de kinderen, gezondheid, onderwijs en zelfvertrouwen.

Aanvrager

SEVOTA tbv Abiyemeje Amohoro

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
 • 1320 euro – scholing
 • 2030 euro – opstal
 • 500 euro – vee
 • 70 euro – veterinaire kosten
 • 960 euro – counseling

De associatie Abiyemeje Amohoro bouwt zelf de stallen en SEVOTA zorgt voor begeleiding.

Gevraagd bedrag: 3.508 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Sponsorfietsreis Rwanda