Beschrijving

Voor deze groep met kwetsbare huishoudens (weduwen, wezen) die al bekend is met textiel handwerk, worden naaimachines aangeschaft en een eerste voorraad stoffen.  Dertig vrouwen krijgen een training gedurende drie maanden en beroepsbegeleiding voor een jaar. Met modern naaiwerk kunnen ze hun inkomsten en ondernemerschap uitbreiden.

Geld nodig voor: inrichting naaiatelier en aanschaf materialen

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Sevota dat de training verzorgt en in de sociaal-psychologische bijstand voorziet.

Waar: Musanze District, Rwanda, Afrika 
Gevraagd bedrag: 3.370 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-RW-9

Het project zal zich ook richten op empowerment van de vrouwen. Degenen die geld krijgen om het naaiwerk te gaan doen, zullen hun kennis doorgeven aan een andere groep vrouwen.

Er zullen ook regelmatig bijeenkomsten zijn die alle vrouwen samenbrengen om ervaringen uit te wisselen over de kennis maar ook over over de markten van hun producten.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De Girisuku Women’s Group is actief in het district Musanze in de Noordelijke Provincie van Rwanda. Het is een groep van 45 plattelandsvrouwen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar, die leven van de landbouw. Ze zijn georganiseerd in een zelfhulpgroep en een solidariteitsgroep. Ze hebben matige vaardigheden en expertise op het gebied van lezen en schrijven.

Nu door de bevolkingsgroei land schaars wordt, proberen ze hun toevlucht te nemen tot kleinschalig handwerk op het gebied van weven.

 

Aanvrager

Girisuku Women’s group i.s.m. Sevota

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 2400 euro – aanschaf naaimachines
  • 450 euro – aanschaf textiel
  • 720 euro – scharen, garen en hulpmiddelen
  • overige kosten

Eigen bijdrage: 600 euro

Gevraagd bedrag: 3.370 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit een vermogensfonds.