Weduwen opleiden tot kleermaaksters

Beschrijving

Dit project voorziet 25 jonge weduwen van kennis en vaardigheden om kleding te kunnen maken en verkopen om samen een economische basis onder hun leven te leggen. Als alleenstaande moeders zijn ze afhankelijk van de broers  en familie van hun overleden echtgenoten en kwetsbaar.

Voor de inrichting van een naaiatelier zijn machines nodig en basisbeginselen om de machines te onderhouden en zonodig te repareren.

De deelnemers worden getraind in vaardigheden en machine-onderhoud. Er wordt gestart met een spaarfonds. En er volgt een weerbaarheidstraining (vrouwenrechten en assertiviteit).

Geld nodig voor:

Naai- en borduurmachines, training.

Waar: Kasese, Oeganda
Gevraagd bedrag: 2.735 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-96

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Het Kasese District ligt in het westen van Oeganda tegen de grens met de Democratische Republiek Congo. De landen delen het Meer Edward en het Ruwenzori Mountains Nationaal Park.

Uit het Brits koloniaal verleden stamt een patriarchale praktijk waarin vrouwen onopgeleid blijven en veel mensen in armoede achterblijven. Met name meisjes en jonge vrouwen zijn hier het slachtoffer van. De vrouwen die zich verenigd hebben in de Thubughekighuma Widows Group, zijn tussen hun twaalfde en zeventiende jaar getrouwd met mannen die niet in de kost konden voorzien en zijn neergeschoten als stropers in het Nationaal Park. Als weduwen staan ze er nu alleen voor. 

Aanvrager

Thubughekighuma Widows Group

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
  • 1.365 euro – naaimachines
  • 970 euro – borduurmachines
  • 340 euro – naaigerei
  • 330 euro – training

Eigen bijdrage: 270 euro

Gevraagd bedrag: 2.735 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit een bijdrage van De meiden van Mekelle