Beschrijving

20 vrouwen uit het Kasese district in Uganda worden gestimuleerd in het zelfinitiatief van handel in verschillende producten. Zoals: naaien met machine, tuinieren en handarbeid. Door deze kleine handeltjes op te bouwen, bouwen zij een inkomen op en kunnen zij een gedeelte van het geld sparen. Hierdoor zal hun armoede verlagen en zullen zij zo een betere levensstandaard verwerven.

Geld nodig voor:

Naaimachines, rollen katoen, rollen linnen, pakketten naalden en draden, rollen touw, gorntenzaden en startkapitaal

Waar: Kibenge Village, Kasese District, Uganda, Afrika
Gevraagd bedrag: €2.165,- (€1.082,50 per jaar)
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: AF-UG-52/R

20 vrouwen zonder inkomen uit Kibenge Village, in het Kasese District in Uganda, worden gestimuleerd in het opzetten en onderhouden van bedrijfjes. Op deze manier kunnen de vrouwen handelen en sparen en is in 2017 de levensstandaard van de groep verbeterd.

Kibenge Village, Kasese District

Activiteiten

Zelfinitiatief van handel in verschillende producten, naaien met machine, tuinieren en handarbeid. Het doel is om armoede in de groep te verlagen. Hieronder de activiteiten:

– De groepsleden leren elkaar vaardigheden in handarbeid en kleding en tassen maken (naaien).

Er worden geen trainingen gegeven door externe trainers;

– Leren handelen in o.a. gedroogde vis, kookolie, tomaten en bonen;

– De voeding verbeteren in families door moestuintjes te leren maken, waar de gezinnen zelf ook van kunnen eten;

– Het inkomen van Kibenge Rural Women Group verbeteren zodat zij beter in staat zijn hun kinderen naar  school te sturen en andere basisbehoeften te voorzien. Het opstellen van een spaarschema is hier   onderdeel van;

Het is de verantwoordelijkheid van de groepsleden dat de producten op de goede manier gebruikt worden om de handeltjes te ontwikkelen. En het is de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de groep om te verzekeren dat het materiaal aan de groepsleden wordt gegeven voor hun dagelijkse werkzaamheden en inkomen.

Al de groepsleden zullen worden betrokken bij de implementatie van het project. Er zullen routine vergaderingen worden opgezet. De hele groep beslist samen waar het geld naartoe gaat met hulp van de bestuurders van de groep. De bestuurders herinneren de groepsleden ook aan de kwalificaties en eisen van de lening. De leningen worden op wekelijkse basis gegeven op de vergaderdag. Deze lening komt uit het gespaarde, geleende en terugbetaalde geld dat die dag is opgehaald door de groep

Achtergrond

In dit gebied van Oeganda lopen vrouwen achter op mannen op het gebied van handel. Veel vrouwen hebben ook niet de mogelijkheid gehad om naar school te gaan en maken daardoor weinig kans op een baan. Het is ook niet toegestaan om bezittingen te hebben waarmee ze geld op kunnen halen.

De groep is in 2011 gestart met 20 vrouwen. Het begon met het doel om de socio economische status van de leden te verbeteren. Zodat vrouwen inkomen kunnen genereren voor hun gezin en zij hun kinderen naar school kunnen sturen.

De leden van de groep hebben zich ontwikkeld in het maken van geknutselde voorwerpen en ook in het opstellen van spaarschema’s, waarvan soms een kleine lening werd gegeven aan andere groepsleden om de handel van deze vrouwen te ontwikkelen. Het bleek dat de inkomens van de vrouwen erg laag waren. De afgelopen jaren was er positieve verandering in de gemeenschappen door innovatieve activiteiten waardoor zij sociale problemen konden oplossen. Dit is ook waarom de groep de spaarschema’s is gaan opstellen: Om hun activiteiten te bekrachtigen. Deze strategie zorgt ervoor dat het leven van de kwetsbaardere vrouwen verbeterd kan worden. De steun van Melania zal ervoor zorgen om kleine bedrijfjes te stimuleren zodat zij ook andere producten kunnen verhandelen zoals: Uien, wortels, cassave, bloem, tweedehands kleding etc. Dit leidt tot inkomen en kan er geld gespaard worden.

Aanvrager

Naam: Kibenge Rural Women Group

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

Totaalbedrag van €2.165,- te besteden aan onder andere:

2 naaimachines: €530,-
5 rollen katoen: €130,-
5 rollen linnen: €105,-
10 pakketten naalden en draden: €55,-
10 rollen touw: €210,-
5 soorten groentenzaden: €55,-
20 startkapitaal: €1.055,-

Gevraagd bedrag: €2.165,- (€1.082,50 per jaar)

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door: KVG Houten