Beschrijving

15 kansarme vrouwen krijgen elk 1 melkbuffel, waarmee zij iedere dag plus minus 6 liter melk ontvangen van de buffel. Hun opbrengsten vloeien voort uit het verkopen van de melk en mest van de buffels. Middels dit project krijgen deze vrouwen de kans  weer een financieel onafhankelijk bestaan te leiden. En hen zodoende weer hun zelfvertrouwen en waardigheid terug te geven.

Geld nodig voor:

Trainingskosten, 15 melkbuffels, vervoer van de buffels naar locatie, dierenverzekering, supervisie en 15 melkbussen

Waar: Kurnool district, Andhra Pradesh, India, Azië
Gevraagd bedrag: €2.300,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-28/E

15 vrouwen uit Pedda kottala village krijgen ieder 1 melkbuffel waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De kansarme vrouwen (met name weduwen en gescheiden vrouwen) worden in staat gesteld een financieel onafhankelijk bestaan op te bouwen.

Andhra Pradesh, India

Activiteiten

De vrouwen zullen opgedeeld worden in ‘self help groups’. Deze groepen zullen eens in de 15 dagen bijeen komen om de problemen waar zij tegen aanlopen te bespreken en te kijken welke mogelijke oplossingen hiervoor bestaan.

Het project is verder opgezet in 6 verschillende stadia;

  1. Er zal een training gegeven worden aan de 15 vrouwen, waarin ze de technieken aanleren om de dieren te onderhouden en de melk te verkrijgen. De training zal 4 weken duren. De ‘government veterinary department’ en een dierenarts zullen in de training betrokken worden.
  2. Een comité – bestaande uit de dorpspresident, dorps secretaris, een dierenarts, twee medewerkers van de organisatie en de leiders van de self help groups – zal gevormd worden. Daarbij zal de organisatie een veldwerker ter beschikking stellen die met regelmaat in overleg treedt met de vrouwen en de gezondheid van de dieren nauw in de gaten houd.
  3. De buffels zullen gekocht worden met behulp van de dierenarts. Hij zal de gezondheid en melkproductie van de dieren nauw analyseren.
  4. Het project zorgt ervoor dat de vrouwen geheel financieel onafhankelijk worden. Naar schatting zullen de vrouwen 60 liter melk per dag verkrijgen. Er is een melkkoeling op 10 km afstand van het dorp. Het bedrijf heeft toegezegd de melk dagelijks te willen opkopen en zelfs iemand te sturen om de melk op te halen. Ze zullen de betaling twee keer per maand aan de vrouwen voldoen.
  5. Er zal zowel een interne als een externe evaluatie gehouden worden. De interne evaluatie zal gehouden worden door de medewerkers van LEADS. De externe evaluatie door het comité. Verslag hiervan zal gedaan worden aan Melania.
  6. Tevens zullen er eens in de 6 maanden ‘audited statements’, facturen en andere certificaten aan Melania door gestuurd worden.

De vrouwen krijgen per dag plus minus 6 liter melk van de buffels. Een liter kan verkocht worden voor rs.45,- dus dat komt uit op rs. 270,- per dag en rs.8100,- per maand. Na aftrek van de kostenposten zullen de vrouwen rs.5000,- per maand overhouden als inkomen.

De buffels zullen niet gratis aan de vrouwen verstrekt worden. Zij dienen deze terug te betalen middels een revolving fund (middels een maandelijks betalingsschema). De vrouwen dienen 10% van de maandelijkse inkomsten (rs.5000,-) terug te betalen aan het selectie comité. Zij zullen voor dit doeleinde een bank rekening openen. Een totaal van rs.12500,- zal maandelijks op de rekening gestort worden. Oftewel rs.150.000,- per jaar. Dit bedrag zal gebruikt worden om een nieuwe groep vrouwen van start te helpen.

Achtergrond

LEADS heeft diverse gesprekken gevoerd met 120 vrouwen in de desbetreffende regio. En is op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat de weduwen en de vrouwen die om andere redenen ‘in de steek gelaten zijn’ door hun echtgenoten, de meest kwetsbare groep betreffen. De vrouwen worden op alle fronten van de samenleving uitgesloten, kunnen geen steun verwachten van hun ouders en/of schoonouders, en hebben vaak geen (financieel) vangnet voor hun kinderen (die zij vaak hele dagen alleen thuis moeten achterlaten om toch inkomsten te genereren).

Middels dit project willen zij een aantal van deze vrouwen de kans geven weer een financieel onafhankelijk bestaan te leiden. En hen zodoende weer hun zelfvertrouwen en waardigheid terug te geven.

Aanvrager

Naam: Likkith educational agricultural development society (LEADS)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Totale projectbegroting: € 2.410,-, te besteden aan onder andere:

Trainingskosten: € 100,-

15 melkbuffels: € 1.580,-

Vervoer van buffels naar locatie: € 165,-

Dierenverzekering: € 80,-

Supervisie: € 125,-

15 melkbussen: € 100,-

Eigen bedrage: 5% van totaalbedrag €110,-

Gevraagd bedrag:  €2.300,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is voor € 1.725,- geadopteerd door: SchotseHooglanders

Dit project is voor €575,- geadopteerd door: Cordaid